13.62 Přístavek volný

Volný přístavek se od těsného lisí pouze volnějším způsobem připojení, které se v mluveném jazyce projevuje pauzou a intonačním předělem, v písmě čárkou nebo jiným interpunkčním znaménkem, např. John-o'-Groat's, Scotland's northernmost point John-o'-Groat's, nejsevernější místo Skotska, selflessness, a rare quality obětavost, vzácná (to) vlastnost.
U volného přístavku lze rozlišit dva hlavní typy (s několika podtypy).