3.11.23

Plurál se dále tvoří koncovkou -en, a to u substantiva ox vůl – oxen. Stejnou koncovku má plurál substantiva child [tʃaɪld] dítě – children [tʃɪldrən], u něhož je však tato koncovka rozšířena o r a doprovázena změnou kmenové samohlásky. Plurál na -en se dále vyskytuje u substantiva brother (bratr) vedle pravidelného plurálu brothers – brethren [breðrən] (s alternací kmenové samohlásky). Tyto formy jsou významově diferenciovány: brothers členové rodiny, brethren členové náboženské společnosti.