9.31.3 Lokalizace ve vztahu k povrchu prostorového orientátoru.

on = na (kde): something on the table něco na stole. – (kam) Put the key on the kitchen hook. Pověs klíč na háček v kuchyni.
off = s, z (kam): She took a ring off her finger. Sňala si s prstu prsten. – z, mimo, blízko, u (S kde): The gate was still off its hinges. Vrata byla stále ještě vypadlá ze závěsů. The library is somewhere off Grover Street. Knihovna je někde blízko Grover Street.

Poznámka: Srovnej: The book fell from the shelf. Kniha spadla s police (bez udání, zda byla na polici nebo v polici). The book fell off the shelf. Kniha spadla s police (byla na polici).