3.22.3 Látka – druh

Nepočitatelné substantivum označuje látku, počitatelné druh, např. wine víno (I prefer red wine mám raději červené víno – they have a large assortment of local wines mají velký výběr místních vín), podobně beer pivo, coffee káva, tea čaj, oil olej, tobacco tabák, food potrava (foods různé druhy potravin) apod. Tento typ je zejména hojný v odborném jazyce, např. wheat pšenice – a wheat/wheat druhy pšenice (several wheats have been developed for high altitudes pro vysoké polohy bylo vypěstováno několik druhů pšenic), grass tráva – a grass/grasses travina, salt sůl – salts soli, sugars cukry, gases plyny, liquids tekutiny (water is a liquid voda je tekutina – there is too much liquid in it je v tom příliš tekutiny) aj.
Látky, které se podávají jako porcované pokrmy, mají též počitatelný význam „porce příslušné látky“, např. two coffees dvě kávy, an ice jedna porce zmrzliny.