12.41.2 Typy substantivní se substantivem v předložkovém pádě

(a) Typ vytýkací. Vazby s předložkami to, about, on vytýkají téma rozhovoru, ať už nové, nebo uvedené dříve, např. But to our business. Ale k věci. Now back to our task. Teď zpět k našemu úkolu. About that book of yours. Co se týče té vaší knihy.
Řidčeji se užívá vazeb s předložkou for: And now for the question of your share. A nyní co se týče vašeho podílu.
(b) Typ zvolací přací (řídký, knižní), např. Oh, for the quiet of the countryside! Toho klidu venkova! Oh, for someone to speak to, for someone to advise her! Mít tak s kým promluvit, s kým se poradit!
Typ zvolací kvalifikující: For shame! Hanba!
(c) Jiné předložkové vazby: After you. Až po vás. To bed with the children. Děti spát (do postele).