13.15 Funkce podmětu na rovině aktuálního členění větného