13.71 Doplněk podmětu

Doplněk podmětu je nejčastěji vyjádřen adjektivem nebo substantivem, v němž je kondenzována sponová predikace s be nebo become, srov. she married young vdávala se mladá – she was young when she married byla mladá, když se vdávala; the door banged shut dveře se zabouchly – while it banged / by banging the door became shut dveře se bouchnutím zavřely. Doplněk odpovídající sponové predikace s become vyjadřuje výsledek děje (doplněk rezultativní).
Doplněk podmětu se nejčastěji vyskytuje po slovesech pohybu a stavu, avšak může se vyskytnout po jakémkoliv slovese, a to i po predikaci verbonominální.