14.11.2

Také některé typy věty přací se odlišují od oznamovacích inverzí. V tomto případě je však důležitým rysem též klesavá intonace, neboť jinak je struktura stejná jako v otázce. Srovnej May we live to see it! Kéž se toho dožijeme! – We may live to see it. Možná, že se toho dožijeme.