12.41.3 Typ adjektivní

Neslovesné věty adjektivní vyjadřují hodnotící stanovisko k výroku jiného mluvčího nebo k nějakému jevu danému situací. Představují tedy v podstatě typ kvalifikující (podobně jako substantivní typ Nonsense! Nesmysl!).
Interesting. Zajímavé. Lovely. Rozkošné. Very nice. Moc hezké. Excellent! Výborně. Výtečně! Splendid! Skvělé! Marvellous! Báječné! Fantastic! Fantastické! Finished. Hotovo. Strange. Divné. Funny. To je divné. Impossible! Nemožné! aj.