3.22 Počitatelná a nepočitatelná substantiva

Velké množství substantiv se užívá počitatelně i nepočitatelně, přičemž změna v počitatelnosti je často systémové povahy. Stejně jako u konverze nejde o jednosměrný proces, neboť někdy je základní užití počitatelné, jindy nepočitatelné a leckdy nelze určit, které užití je základní.