8.44.5 Ought to

Ought má stejné významy jako should, tj. vyjadřuje záhodnost a pravděpodobnost, avšak nemá funkci konjunktivu. O záhodný děj jde v případech jako she ought to wear glasses měla by nosit brýle, I oughtn't to have mentioned it neměl jsem se o tom zmiňovat. We ought to leave this place at once. (Adams 79) Měli bychom odtud ihned odejít. Pravděpodobný děj ought vyjadřuje např. ve větách jako this idea ought to appeal to her tento nápad by se jí měl zamlouvat, we oughtn't to have any difficulties neměli bychom mít žádné obtíže.

Ought má stejné významy jako should, tj. vyjadřuje záhodnost a pravděpodobnost, avšak nemá funkci konjunktivu. O záhodný děj jde v případech jako she ought to wear glasses měla by nosit brýle, I oughtn't to have mentioned it neměl jsem se o tom zmiňovat. We ought to leave this place at once. (Adams 79) Měli bychom odtud ihned odejít. Pravděpodobný děj ought vyjadřuje např. ve větách jako this idea ought to appeal to her tento nápad by se jí měl zamlouvat, we oughtn't to have any difficulties neměli bychom mít žádné obtíže.