9.31.4 Lokalizace ve vztahu k různým, nespecifikovaným částem prostorového orientátoru.

about = v, na, kolem (uvnitř i vně prostorového orientátoru) – (kde): I saw them often about the village. Často jsem je vídal ve vsi. She wore beads about her neck. Nosila kolem krku korále. – po (kudy): They walked about the streets. chodili po ulicích.