15.16 Infinitiv adverbiální

Příslovečný infinitiv se liší od předcházejících typů volnější závislostí vůči nadřazenému slovesu, tj. není součástí slovesné rekce. Může se tedy vyskytovat po jakémkoliv slovese, pokud je sémantika obou sloves v příslušném vztahu slučitelná. Z charakteru adverbiálního infinitivu vyplývá, že jde o určení fakultativní.