16.21.6 Přímá, nepřímá a polopřímá řeč

Zvláštní případ obsahové věty je reprodukce projevu, který byl pronesen v jiné situaci, popř. citace projevu psaného. Reprodukce může mít formu přímé nebo nepřímé řeči.