13.52.8 Přívlastek vyjádřený infinitivem

Např. time to go home – čas jít domů, a girl to marry – dívka na vdávání, things to be seen – věci k vidění (viz 15.17).