12.3 Anglické protějšky české jednočlenné věty slovesné

Dvoučlenná věta, obsahující podmět a přísudek, je základní větný typ jak v angličtině, tak v češtině. Čeština však vedle toho má jednočlennou větu slovesnou (bezpodmětovou), která v angličtině jako větný typ neexistuje. Pokud se v angličtině vyskytují věty bez podmětu, jde o elipsu, tj. podmět lze doplnit, např. thank you děkuji vám, serves him right patří mu to, která často zahrnuje i určitý tvar slovesný, např. glad to hear it jsem rád, že to slyším, going home? jdete domů?, want a lift? chcete se svézt?
České jednočlenné věty slovesné v angličtině odpovídají větám dvojčlenným, a to různým typům podle toho, zda jde o českou jednočlennou slovesnou větu verbální nebo verbonominální a zda vyjadřuje stavy okolního prostředí nebo stavy fyzické či psychické.