8.83 Slovesný způsob (modus)

Slovesný způsob v angličtině zahrnuje čtyři mody: indikativ, imperativ, kondicionál a konjunktiv (ve zbytcích). Slovesné mody jsou jednak prostředky modality větné (intenční), neboť vyjadřují různý komunikativní záměr mluvčího k vyjadřovanému obsahu (tj. zda jde o sdělení, otázku, rozkaz nebo přání), jednak slouží jako prostředky modality jistotní a zčásti i dispoziční.