Podmět realizovaný zájmenem it

Určete funkci podmětového it (funkce deiktická, anaforická, situační, formální prázdné it, anticipační).
  1. It´s understandable that they feel threatened.
  2. Is it your pen?
  3. It is only drizzling.
  4. It was Tom who objected.
  5. It is better to have loved and lost than never to have loved at all.

Viz kapitoly: 13.13.2 a 12.21.3