9.16

Vzhledem k tomu, že tato početná skupiina předložek je v pohybu, není často jasné, máme-li co činit s předložkou nebo substantivní předložkovou vazbou. Hlavním rozlišovacím kritériem je to, že předložková substantivní vazba s funkcí předložky je ustálená a nepřipouští modifikaci, kdežto volné předložkové substantivní vazby mohou být obměňovány a modifikovány. Srovnej: in the light of the morning sun ve světle ranního slunce – in the light of this fact ve světle této skutečnosti. První případ je volná předložková vazba, poněvadž lze říci též např. in the bright light of the morning sun v jasném světle ranního slunce. V druhém případě substantivum nelze modifikovat a spojení in the light of má charakter předložky (v AmE nadto odpadá člen: in light of).