12.21.3 Sponové věty s podmětem it

Věty s podmětovým it, které zastupuje neživotné substantivum či substantivum označující nižšího živočicha nebo odkazuje na část věty či celou větu, se řadí k větným typům s konkrétním nebo větným podmětem. Vedle toho má však podmětové it další funkce, v kterých vytváří specifický větný typ.