3.11.27 Supletivní plurál

Supletivní plurál tvoří substantiva Sir (v oslovení) (vážený) pane – Gentlemen pánové (Sirs pouze v korespondenci), Madam paní, slečno – ladies dámy, Mr. BrownMessrs [mesəz] Brown (název firmy), jinak the two Mr. Browns, Mrs. Brown – Mesdames [meɪdæm] Brown slečny, paní Brownovy (název firmy), jinak the two Mrs. Brown(s), Miss Smiththe Miss Smiths nebo the Misses Smith slečny Smithovy.