12.21.2

Ostatní sponová slovesa tvoří stejné větné typy jako be, avšak přibývá další sémantický rys vyplývající z jejich významu (viz 8.61).
Look, feel, sound, smell, taste vyjadřují vztah mezi příznakem a jeho nositelem prostřednictvím jednotlivých smyslů (viz 13.23.21a), např. she looked nervous vypadala nervózně, the sheets felt damp prostěradla byla (podle hmatového vjemu) vlhká, the food smelt delicious jídlo lákavě vonělo.
Seem, appear (zdát se, jevit se) relativizují faktivnost vyjadřovaného obsahu, srov. his decision seems final jeho rozhodnutí se zdá konečné. Prove a turn out ukázat se (nějakým) naopak faktivnost vyjadřovaného obsahu potvrzují (viz 13.23.21b), např. the new typist has proved very efficient nová korespondentka se ukázala být velmi výkonnou.
Remain, stay, keep, go, continue, stand, rest vyjadřují setrvání v nějakém stavu (viz 13.23.21c), např. he remained adamant zůstal neoblomný, the stove kept / stayed warm kamna zůstala teplá.
Become, turn, grow, get, go, come, fall, make aj. vyjadřují změnu stavu (viz 13.23.21d), např. she felt silent zmlkla, the light grew fainter světlo sláblo.