14.35.5

Podobnou funkci jako there (viz 14.31, 12.21.4) má v některých případech have, jehož pomocí se rematický prvek, který by měl jinak formu podmětu a stál v počátečním postavení, odsune z větného začátku, který zaujme prvek tematický. Často existuje obojí způsob vyjádření, pomocí have i there, např. the manor now has a museum of cultural history in it v zámku je nyní muzeum kulturních dějin (srov. there is a museum of cultural history in the manor now), the book has some pages missing v knize chybí několik stránek (srov. there are some pages missing in the book), they have a team of archeologists digging at the site na nalezišti pracuje tým archeologů (srov. there is a team of archeologists digging at the site), the door had Coffee Room inscribed on it na dveřích bylo napsáno Kavárna apod. Srovnej stejný kognitivní obsah, avšak rematický podmět v počáteční pozici ve větách bez have: some pages are missing in the book, a team of archeologists are digging at the site.