14.11.3

Vzájemným postavením podmětu a určitého slovesa se dále liší zvolací věty s počátečním how nebo what od vět tázacích. Tázací věty mají v tomto případě inverzi podmětu a přísudku, kdežto zvolací věty nikoliv. Srovnej How fast she can type! Ta ale umí rychle psát! – How fast can she type? Jak rychle umí psát? What silly things she says! Ta ale říká hlouposti! – What silly things does she say? Jaké říká hlouposti? (viz 12.14).