12.21.31

Sponový typ s „prázdným“ it, v němž je it formální prostředek zaplňující místo podmětu, aby bylo vyhověno pravidlům anglické větné stavby. Na sémantické rovině nemá referenta. Jde o věty vyjadřující stavy okolí nebo údaje časové, např. it was cold / quiet / light ... bylo chladno / ticho / světlo ..., it was growing dark stmívalo se, it was morning / dusk / Tuesday / Easter ... bylo ráno / byl už soumrak / bylo úterý / byly Velikonoce ... V češtině tomuto typu odpovídá jednočlenná věta slovesná nebo verbonominální (viz 12.32.3).
Obsahuje-li věta lokální nebo temporální určení, je možné alternativní vyjádření s lokálním nebo temporálním podmětem, např. is was lonely there / the place was lonely bylo tam pusto, it was unusually cold in May / May was unusually cold v květnu bylo neobvykle chladno / květen byl neobvykle chladný.

Poznámka: „Prázdné“ it se vyskytuje též ve větném typu se slovesy plnovýznamovými v případech jako it's raining / snowing / blowing ... prší / sněží / fouká vítr ... (viz 12.31.11).