3.12.4

Protiklad singulár/plurál se neutralizuje, tj. rozdíl mezi singulárem a plurálem přestává být relevantní a oba tvary jsou v podstatě zaměnitelné, při generickém užití substantiva, srov. A girl matures earlier than a boy. Dívka dospívá dříve než chlapec. Girls mature earlier than boys. Dívky dospívají dříve než chlapci. K neutralizaci čísla rovněž dochází, označuje-li substantivum nulovou množinu, srov. There's no vacant post at present. V současné době není žádné volné místo. – There are no vacant posts at present. V současné době nejsou žádná volná místa.