9.34.5 Předložky vyjadřující měřítko, normu

by = (1) podle/instrumentál, vyjadřuje identifikační znak: I recognized him by his voice. Poznal jsem ho podle hlasu. – (2) = po/na, vyjadřuje podílnost ve vztahu k jednotce měření: In England, butter is sold by the pound. V Anglii se máslo prodává na libry. Ustálená spojení: by degrees postupně, by turns střídavě.
according to = podle, vyjadřuje soulad s vodítkem, normou: according to the original plan podle původního plánu.
contrary to = proti, v rozporu s: to act contrary to the rules jednat proti/v rozporu s pravidly.
with = podle, úměrně s, instrumentál, vyjadřuje paralelnost, úměrnost: This wine imporves with time. Toto víno časem získává na jakosti.
per, to, in = na, vyjadřující poměr: Oranges are 10 p per dozen. Poměranče stojí 10 pencí za tucet. The population is about forty to the square mile. Je tam asi čtyřicet obyvatel na čtvereční míli. 99 people in 100 would make that mistake. 99 lidí ze sta by tu chybu udělalo.
for = (1) na, vyjadřuje kontrastní poměr: The enemy had twenty planes for one that we had. Nepřítel měl dvacet letadel na jedno naše. – (2) (výměnou) za: I paid 60 p for that book. Zaplatil jsem za tu knihu 60 pencí.
at = po, za, vyjadřuje cenu: They are selling potatoes at fourpence a pound here. Tady jsou brambory po čtyřech pencích za libru. At any price/cost za každou cenu.