14.36.1

Intonace a kontrastní přízvuk, jimiž lze vytknout kterýkoliv větný člen. Tento větněpřízvukový typ předpokládá, že věta v podstatě opakuje výrok už pronesený, v němž se mění nebo koriguje pouze jeden informační prvek, který je vytčen důrazným přízvukem a tvoří vlastní jádro sdělení. Zbytek věty je tematický. Rematický prvek může stát v kterékoliv větné pozici. Např. TOM repaired Jane's typewriter at the office yesterday TOM (nikoliv Sam nebo někdo jiný) včera spravil v kanceláři Janin psací stroj. Tom REPAIRED Jane's typewriter at the office yesterday Tom včera v kanceláři SPRAVIL (on ho nerozbil) Janin psací stroj. Tom repaired JANE'S typewriter at the office yesterday Tom včera spravil v kanceláři JANIN (nikoliv Evin) psací stroj. Tom repaired Jane's TYPEWRITER at the office yesterday Tom včera v kanceláři spravil Janin PSACÍ STROJ (nikoliv diktafon). Tom repaired Jane's typewriter AT THE OFFICE yesterday Tom včera spravil Janin psací stroj V KANCELÁŘI (nikoliv v dílně). Tom repaired Jane's typewriter at the office YESTERDAY Tom spravil Janin psací stroj v kanceláři VČERA (nikoliv v pátek).
Kladná nebo záporná polarita věty se vytýká kontrastním přízvukem na pomocném slovese, který zároveň indikuje různé emotivní postoje (zvýrazněné různými intonačními konfiguracemi). Věta tím nabývá emotivního charakteru. Např. He WILL be pleased! Bude tak potěšen! We HAVE enjoyed ourselves. Moc se nám to líbilo. You DID give me a fright! Tys mě tak vyděsil! Jsou-li takovéto věty opakováním už pronesených výroků, implikují, že polarita původních výroků byla opačná nebo výrok potvrzují, např. Why haven't you phoned me? – But I HAVE phoned you. Proč jsi mi nezatelefonovala? – Ale já jsem ti přece telefonovala. I look a perfect fright in this hat. – It DOES look a bit odd. V tomhle klobouku vypadám hrozně. – Opravdu vypadá trochu divně.