Sen o kříži

Autoři:

Překladatelé:

Vydavatel:

Místo vydání:

Rok vydání:

ISBN/ISSN: 

Typ publikace:

Jazyk:

Kontakt: 
jan.cermak@ff.cuni.cz
Abstrakt: 

Nejpozoruhodnější z duchovních básní anglického raného středověku, první mystická báseň anglické literatury a v kratší ze dvou svých dochovaných podob druhá nejstarší známá anglická báseň vůbec. Vznikla v klášterním prostředí severní Anglie patrně v první polovině osmého století. V dějinách anglické literatury je jedním z prvních zpodobení tématu Ukřižování a také jedním z nejpozoruhodnějších. Podává je jako snovou meditaci o smyslu Kristovy oběti a úloze kříže v ní, a to jazykem a slohem, který sdílí s dávnými zpěvy starých Germánů. V době svého vzniku nejspíše oslovovala jak teologicky vzdělané mnichy, tak negramotné válečníky zvažující, zda opustit staré bohy předků a slíbit věrnost Vládci na nebesích.

Bibliografie: 

BAILEY, R. N. (1996), England’s Earliest Sculptors, Publications of the Dictionary of Old English 5, Pontifical Institute of Medieval Studies, Toronto.
BRITTON, G. C. (1967), ,Bealuwara weorc in the Dream of the Rood', Neuphilologische Mitteilungen, lxviii, s. 275-6.
COLGRAVE, B. - Mynors, R. A. B. (ed.) (1969), Bede’s Ecclesiastical History of the English People, Oxford: Clarendon Press.
COOK, A. S. (ed.) (1905), The Dream of the Rood, Oxford.
COOK, A. S. (ed.) (1900), The Christ of Cynewulf, Boston.
DICKINS, B. - Ross, A. S. C. (ed.) (1954), The Dream of the Rood, 4. vydání, Londýn.
GRADON, P. E. (ed.) (1977), Cynewulfs Elene, Exeter Medieval Texts and Studies, University of Exeter Press, upravené vydání.
GREENHILL, E. S. (1954), ,The Child in the Tree: A Study of the Cosmological Tree in Christian Tradition ,“ Traditio 10, s. 323-371.
HOWLETT, D. (1976), ,A Reconstruction of the Ruthwell Cross Crucifixion Poem,“ Studia Neophilologica 48, s. 54-58.
KILPIÖ, M. (1987), ,Hrabanus‘ De laudibm Sanctae Crucis and The Dream of the Rood, Neophilologica Fennica xlv, s. 177—91.
LAPIDGE, M. - Blair, J. - Keynes, S. - Scragg, D. (ed.) (1999), Blackwell Encyclopaedia o f Anglo-Saxon England, Oxford: Blackwell.
MAYR- HARTING, H. (1972), The Coming of Christianity to Anglo-Saxon England, Londýn: B.T.Batsford.
McENTIRE, S. (2002), ,The Devotional Context of the Cross Before A.D. 1000,“ in: Old English Literature: Critical Essays, ed. R. M. Liuzza, New Haven a Londýn: Yale University Press, s. 392 - 403.
MIGNE, Jacques-Paul (2005), Patrologiae Graecae, Religion and Technology Center,
MIGNE, Jacques-Paul (2005), Patrologia Latina, ProQuest Information and Learning Company,
NOVOTNÝ, A. (1956), Biblicky slovnik, Praha: Kalich.
Ó CARRAGÁIN, É. (1987-8), ,The Ruthwell Crucifixion Poem in Its Iconographie and Liturgical Contexts,“ Peritia 6-7, s. 1-71.
RAW, B. C. (1970),,The Dream of the Rood and Its Connections with Early Christian Art,“ Medium Avum 39, s. 239-256.
RAW, B. C. (1990), Anglo-Saxon Crucifixion iconography, Cambridge: Cambridge University Press.
RAW, B. C. (1991), ‚Biblical literature: the New Testament,‘ in: The Cambridge Companion to Old English Literature, ed. Malcolm Godden a Michael Lapidge, Cambridge: Cambridge University Press, s. 227-243.
SAVAGE, A. (1987), ,The place of Old English Poetry in the English Meditative Tradition,“ in: The Medieval Mystical Tradition in England: Exeter Symposium IV; ed. M. Glasscoe, Cambridge, s. 91-110.
SAXL, F. (1943), ,The Ruthwell Cross,“ Journal of the Wartburg and Courtald Institute, 6, s. 1—19.
SCHLAUCH, M. (1940), ,The Dream of the Rood as Prosopopoeia,“ in: Essays and Studies in Honor of Carleton Brown, New York: New York University Press, s. 23-34.
STEVENS, W. O. (1904), The Cross in the Life and Literature of the Anglo-Saxons, Yale Studies in English XXIII, New York: Henry Holt and Company.
SVVANTON, M. J. (ed.) (1987), The Dream of the Rood, Exeter Medieval Texts and Studies, University of Exeter Press, upravené vydání.
WILCOX, J. (2001), „Transmission of Literature and Learning: Anglo-Saxon Scribal Culture,“ in: A Companion to Anglo- Saxon Literature, ed. Phillip Pulsiano a Elaine Traherne, Oxford: Blackwell, s. 50-71.
WOOLF, R. (1958), ‚Doctrinal Influences on The Dream of the Rood,‘ Medium Ævum 21, s. 137-153.