Znáte anglická přídavná jména?: Česko-anglický slovník spojení podstatných jmen s přídavnými jmény

Vydavatel:

Místo vydání:

Rok vydání:

ISBN/ISSN: 

Typ publikace:

Kontakt: 
ales.klegr@ff.cuni.cz

Kapitoly v mluvnici:

Abstrakt: 

Znáte anglická přídavná jména? navazuje na příručku Znáte anglická slovesa? Obě představují u nás ojedinělý typ česko-anglického slovníku slovních spojení (kolokací). Vycházejí z poznání, že pro správnou komunikaci v cizím jazyce je třeba znát nejen významy jednotlivých slov, ale i to jak slova v textu kombinovat. Základem slovníku je podstatné jméno, u něhož je obšírný výčet ' přídavných jmen, která se s ním běžně pojí. Ukazuje se, že spíše hledáme vhodná přídavná jména (slovesa) k určitému podstatnému jménu než naopak, i Slovník Znáte anglická přídavná jména? obsahuje přes 1400 českých podstatných jmen s 1800 anglickými ekvivalenty. Omezený počet hesel je kompenzován jejich výběrem podle frekvence slov a množstvím obsažených spojení. Při průměru 20-30 adjektiv na heslo se počet konkrétních spojení ve slovníku pohybuje mezi 35-40 000 (uživatel je dál může průběžně doplňovat z vlastní zkušenosti). Slovník, na jehož přípravě se podíleli britští mluvčí, tak bohatě pokrývá nejen slovní základ pro začátečnickou a střední úroveň studia a aktivního užívání jazyka, ale může uspokojit i vyšší nároky. Je určen pro Čechy i pro studující češtiny na základě angličtiny (díky angl. rejstříku a odkazům).

Bibliografie: 

Sestavování slovníku probíhalo ve dvou etapách: nejprve vznikala česká část s použitím
Příručního slovníku jazyka českého, ČSAV, SPN, Praha (1935-1957),
Slovníku spisovného jazyka českého, Academia, Praha (1960-1971),
Slovníku spisovné češtiny, Academia, Praha (1978),
Českého slovníku věcného a synonymického, SPN, Praha (1969-1986), odborných slovníků a encyklopedií.

Český podklad byl potom přeložen rodilým mluvčím do angličtiny a doplňován podle anglických pramenů, a to zejména:
M. Benson, E. Benson, R. Ilson, The BBI Combinatory Dictionary of English. A Guide to Word Combinations, John Benjamins, Amsterdam/ Philadephia (1986);
H. Dzieržanowska, C.D. Kozlowska, Selected English Collocations, PWN, Warszawa (1982);
J.I. Rodale, The Word Finder, Rodile Books, Pennsylvania (1967);
Longman Dictionary of Contemporary English,Longman (1987);
A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Oxford University Press (1989);
Collins COBUILD English Language Dictionary, Collins (1987).