Typical Features of Classroom Discourse (on ELT material)

Místo vydání:

Rok vydání:

Strany: 
49-59
ISBN/ISSN: 
978-80-7290-347-4 (vyhledej v knihovnách)

Jazyk:

Abstrakt: 

Článek představuje možný výzkumný nástroj pro analýzu diskursu školní třídy a ukazuje na příkladech z výuky angličtiny jeho typické rysy.

Bibliografie: