Vzpomínka na profesora Josefa Hladkého

ISBN/ISSN: 

Typ publikace:

Jazyk:

Klíčová slova:

Abstrakt: 

Published on the occasion of what would have been the year of his 80th birthday, the article recounts the most important milestones in the academic career of Professor Josef Hladký, a prominent Czech Anglicist and philologist, focusing on his less known contributions to the field of literary history and criticism.

Bibliografie: 

Čermák, J. (ed.). Jako když dvoranou proletí pták. Praha: Triáda, 2009.
Čermák, J. Pavel Trost a jeho celostní filologie. Časopis pro moderní filologii 92, 2010, č. 1–2, s. 5–9.
Dušková, L. A Praguian view of Professor Josef Hladký’s work. Discourse and interaction 1, 2006, č. 2, s. 9–14.
Firbas, J. Josef Hladký – sexagenarian. Brno studies in English 19, 1991, č. 1, s. 11–17.
Golková, E. Bibliography of Josef Hladký’s works. Brno studies in English 19, 1991, č. 1, s. 19–23.
Hladký, J. Zrádná slova v angličtině. Praha: SPN, 1990.
Hladký, J. Nebojme se angličtiny. Brno: Masarykova univerzita, 1991.
Hladký, J. A functional onomatology of English. Brno: Masaryk University, 1994.
Hladký, J. A guide to pre-modern English. Brno: Masaryk University, 2003.
Hladký, J. Béowulf, translation Jan Čermák (review). Časopis pro moderní filologii 88, 2006, č. 2, s. 102–103.
Hladký, J. (ed.). Zpěvník anglických písní. Brno: Masarykova univerzita, 1978.
Hladký, J. (ed.). Selections from older English and Scottish poetry. Brno: Masaryk University, 1996.
Hladký, J., Hoskovec, T. (eds.). Josef Vachek v dopisech a vzpomínkách. Brno: Masarykova univerzita, 1998.
Hladký, J., Chovanec, J. Úvod do studia anglického jazyka. Brno: Masarykova univerzita, 1999.
Chamonikolasová, J. The seventieth birthday of Professor Josef Hladký. Brno studies in English 28, 2002, č. 1, s. 9–10.
Mathesius, V. Paměti a jiné rukopisy. Praha: Karolinum, 2009.
Ondráček, J. In honour of Professor Josef Hladký. Discourse and interaction 1, 2006, č. 2, s. 15–18.
Tolkien, J. R. R. Netvoři a kritikové a jiné eseje. Praha: Argo, 2006.
Urbanová, L. Profesor Josef Hladký jubilující. Časopis pro moderní filologii 84, 2002, č. 1, s. 58–60.