Struggles and Compromises within the Methodology of Doctor–Patient Interaction Research

Číslo v periodiku: 
2

Místo vydání:

Rok vydání:

Strany: 
46-51
ISBN/ISSN: 
978-80-89137-56-5 (vyhledej v knihovnách)

Jazyk:

Abstrakt: 

Jak ve své studii The Linguistics of Doctor-Patient Communication Rolf Wynn (1995) přesvědčivě prokázal, existuje jen několik málo publikací, které věnují detailní pozornost metodologii výzkumu interakce mezi lékařem a pacientem. Předkládaný text konfrontuje dva nejčastěji aplikované přístupy k analýze lékařských interview (tzv. medical approach a sociolinguistic approach) a nabízí kompromisní řešení. Autor článku je toho názoru, že právě kombinace lékařského a sociolingvistického způsobu výzkumu má potenciál odhalit charakteristické rysy dialogu odehrávajícího se v ordinaci lékaře, a může tak přispět k jeho lepšímu porozumění.

Bibliografie: 

Byrne, Patrick, and Berrie Long. Doctors Talking to Patients. Exeter: Royal College of General Practitioners, 1976.
Černý, Miroslav. Sociolinguistic and Pragmatic Aspects of Doctor-Patient Communication. Ostrava: University of Ostrava, 2007.
Drew, Paul, and John Heritage (eds.). Talk at Work. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Frankel, Richard. “The Laying on of Hands: Aspects of the Organization of Gaze, Touch, and Talk in a Medical Encounter.” The Social Organization of Doctor-Patient Communication. Eds. Sue Fisher and Alexandra Todd. Washington, D.C.: The Center for Applied Linguistics, 1983. 19-54.
Korsh, Barbara, Gozzi, Ethel, and Vida Francis. “Gaps in Doctor-Patient Interaction and Patient Satisfaction.” Paediatrics 42 (1968). 855-870.
Labov, William, and David Fanshel. Therapeutic Discourse. New York: Academic Press, 1977.
Mishler, Elliot. The Discourse of Medicine. USA: Ablex Publishing Corporation, 1984.
Paget, Marianne. “On the Work of Talk: Studies in Misunderstanding.” The Social Organization of Doctor-Patient Communication. Eds. Sue Fisher and Alexandra Todd. Washington, D.C.: The Center for Applied Linguistics, 1983. 55-74.
Pendleton, David, and John Hasler. Doctor-Patient Communication. London: Academic Press, 1983.
Wallen, Jacqueline, Waitzkin, Howard, and John Stoecle. “ Physicians Stereotypes about Female Health an Illness.” Women and Health 4 (1979). 135-146.
Wynn, Rolf. The Linguistics of Doctor-Patient Communication. Oslo: Novus Press, 1995.
Wynn, Rolf. Provider-Patient Interaction. A Corpus-Based Study of Doctor-Patient and Student-Patient Interaction. Kristiansand: Norwegian Academic Press, 1999.