Language Loss versus Language Survival: A European Perspective

Editoři:

Místo vydání:

Rok vydání:

Strany: 
1-10
ISBN/ISSN: 
978-80-7318-768-2 (vyhledej v knihovnách)

Jazyk:

Abstrakt: 

Třebaže se počet živých jazyků vždy obměňoval, a to ať už vlivem externích – historických a sociokulturních okolností, či interních – lingvistických, systémových posunů, poslední dekády zaznamenaly v počtu existujících jazyků významný pokles. Prognóza do budoucna varuje, že na konci 21. století zůstane ze současných přibližně 6000 jazyků pouhá polovina. V tomto kontextu se příspěvek pokouší upozornit na jazykovou situaci panující v Evropě, dělí jazyky podle míry jejich ohrožení a nabízí perspektivu do následujících let. Jako zastánce jazykové revitalizace autor článku zdůrazňuje význam ochrany a záchrany jazyků, akcent klade také na nutnost multikulturní výchovy.

Bibliografie: 

Asher, R. – Moseley, C. (ed.) Atlas of the World’s Languages. London : Routledge, 2007.
Breton, R. Atlas jazyků světa. Soužití v křehké rovnováze. Praha : Albatros, 2007.
Comrie, B. – Matthews, S. – Polinsky, M. Atlas jazyků. Praha : Metafora, 2007.
Crystal, D. Language Death. Cambridge : Cambridge University Press, 2000.
Crystal, D. English as a Global Language. Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
Dixon, R. The Rise and Fall of Languages. Cambridge : Cambridge University Press, 1997. Nettle, D. – Romaine, S. Vanishing Voices. Oxford : Oxford University Press, 2000.
Ostler, N. Říše slova. Jazykové dějiny světa. Praha : BB/art, 2007.
Průcha, J. Multikulturní výchova. Teorie – Praxe – Výzkum. Praha : ISV, 2000.