Zápas o světlo: Poznámky k pojetí prostoru v epice Anglosasů

Autoři:

Místo vydání:

Rok vydání:

Strany: 
187 - 209
ISBN/ISSN: 

Jazyk:

Kontakt: 
jan.cemak@ff.cuni.cz
Abstrakt: 

Dochované památky staroanglické epiky neposkytují k úvahám nad tématem, jež spojuje studie v tomto sborníku - princip místa, kategorie prostoru v literatuře - rovnocennou příležitost. Zkoumáme-li epiku Anglosasů, narážíme v zásadě na trojí nesnáz. Jednu představuje zlomkovitost, druhá spočívá ve vysoké míře doslovnosti vůči pramenům a třetí je dána tím, že epická, výpravná situace je v epice Anglosasů mnohdy pouhým východiskem výsledného básnického tvaru (obecně vůbec platí, že žádná z dochovaných staroanglických básní není primárně výpravná).

Bibliografie: 

Prameny
KLAEBER, F. (1950): Beowulf and The Fight at Finnsburg. 3. vydání, Boston, D, C. Heath and Co.
LUCAS, P. (1977): Exodus. Methuen's Old English Library, London, Methuen.
TOLKIEN, J. R. R. (1981): The Old English Exodus. Text, Translation and Commentary by J. R. R. Tolkien, ed. by J. Turville-Petre. Oxford, Clarendon Press.

Literatura
Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England. Oxford, Basil Blackwell 1999,
GUARDINI, R.: Konec novověku: pokus o orientaci. Překlad Otakar Veselý, Praha, Vyšehrad 1992.
HUME, K.: The Concept of the Hall in Old English Poetry. Anglo-Saxon England 3 , 1974, s. 63-74.
ROBINSON, F. C.: The Significance of Names in Old English Literature. Anglia 86, 1968, s. 14-58.
ROBINSON, F. C.: Beowulf and the Appositive Style. The University of Tennessee Press, Knoxville 1985.
SOUTHERN, R. W.: The Making o f the Middle Ages. New Haven, Yale University Press 1961.
STANLEY E. G.: Old English Poetic Diction and the Interpretation of The Wanderer, The Seafarer and The Penitent's Prayer. Repr. in: Stanley, E. G.: A Collection of Papers with Emphasis on Old English Literature. Pontifical Institute of Medieval Studies, Toronto, 1987 (puv. 1956), s. 234-281.
TOLKIEN, J. R. R.: The Monsters and the Critics. In: An Anthology of Beowulf Criticism, vydal L. E. Nicholson. University of Notre Dame Press (Indiana), 1967 (puv. 1936), s. 51-103.