3.3 Kategorie určenosti

3.3 Kategorie určenosti

Gramatická kategorie určenosti dodává obecnému substantivu (apelativu) informace o povaze jeho denotátu, tj. zda jde o obecný pojem nebo o jednotlivinu, a v případě jednotliviny zda je referent v situaci promluvy jednoznačně určen či nikoliv. Odráží tak rozdíly v mimojazykové skutečnosti a představuje tedy stejně jako kategorie čísla a počitatelnosti kategorii sémanticko-gramatickou. Vyjadřuje se členy (určitým, neurčitým a nulovým) a některými zájmeny (ukazovacími, přivlastňovacími, neurčitými).

Poznámka:

Subscribe to RSS - 3.3 Kategorie určenosti