15 Realizace větných členů polovětnými vazbami (jmenné tvary slovesné ve funkci větných členů)

15 Realizace větných členů polovětnými vazbami (jmenné tvary slovesné ve funkci větných členů)

Na rozdíl od větných členů vyjádřených slovními druhy, větné členy vyjádřené jmennými tvary slovesnými obsahují sekundární predikaci, která může často nabýt větné formy, jež bývá vedle jmenného tvaru alternativním prostředkem vyjádření. Hlavní rozdíl mezi češtinou a angličtinou v této oblasti je častější užívání vedlejších vět v češtině proti hojnějšímu výskytu jmenných tvarů v angličtině. Podmínky pro tento rozdíl jsou dány již systémem formálních prostředků v obou jazycích.
Subscribe to RSS - 15 Realizace větných členů polovětnými vazbami (jmenné tvary slovesné ve funkci větných členů)