16.23 Vedlejší věty příslovečné

16.23 Vedlejší věty příslovečné

Vedlejší věty příslovečné představují větnou realizaci příslovečného určení. Mají tedy stejnou syntaktickou funkci jako příslovečné určení vyjádřené adverbiem nebo substantivní vazbou, srov. The editorial board will meet tomorrow / next week / when the editor-in-chief comes back. Redakční rada se sejde zítra / příští týden / až se vrátí šéfredaktor.
Subscribe to RSS - 16.23 Vedlejší věty příslovečné