‘Corruption’ Redux

Autoři:

Číslo v edici: 
1/2008
Číslo v periodiku: 
25

Místo vydání:

Rok vydání:

Strany: 
153-159
ISBN/ISSN: 

Typ publikace:

Kontakt: 
ales.klegr@ff.cuni.cz

Klíčová slova:

Abstrakt: 

Článek se vrací k tématu komolení jako slovotvomému prostředku, kterým se autor zabýval před deseti lety. Vede k tomu několik důvodů: změna v označování tohoto jevu v oxfordských slovnících, které jsou hlavním zdrojem dat, možnost konfrontovat závěry původního článku na konferenci o tvoření slov (mj. s L. Baurem, autorem monografie, v níž bylo komolení takto prezentováno) a časový odstup. Na rozdíl od odmítavého postoje v původním článku, je nyní komolení chápáno jako okrajový způsob (nemorfologického tvoření slov, které nemění slovní druh) za předpokladu, že jsou z něho vyloučeny slovní výpůjčky, že jde o záměrnou změnu formy za určitým cílem (jazyková inovace spojená se stylistickým posunem, změnou konotace, hodnotícího aspektu, eufemizačním rysem atd.) a že je vymezeno negativně vzhledem k ostatním způsobům tvoření (tj. zahrnuje všechny jiné změny formy, než je „clipping“, „blending“ atd.).

Bibliografie: 

AARTS, B. - A. MCMAHON (eds.) (2006), The Handbook of English Linguistics. Blackwell Publishing. ADAMS, V. (1973), An Introduction to Modem English Word-Formation. Longman.
ADAMS, V. (2001), Complex Words in English, Longman. Pearson Education Ltd.
BAUER, L. (1983), English Word-Formation. Cambridge: Cambridge University Press.
BAUER, L. (1994), Watching English Change. London and New York: Longman.
BAUER, L. (2003), Introducing Linguistic Morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press.
BAUER, L. - R. HUDDLESTON (2002), Lexical word-formation, in Huddleston, R. - G.K. Pullum (eds.), The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
KLÉGR, A. (1999), Corruption as a lexical process?, Lingüistica Pragensia, Vol. IX/1 (1999), 20-29. LIPKA, L. (1990), An Outline of English Lexicology. Tübingen: Niemeyer.
MARCHAND, H. (1969), The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation. München: Beck.
ŠMILAUER, V. (1972), Nauka o českém jazyce [A Compendium of the Czech Language], Praha: SPN. ŠTEKAUER, P. - R. LIEBER (eds.) (2004), Handbook of Word-Formation. Dordrecht: Springer. Reference Books:
(CCD) The Cassell Concise Dictionary on CD-ROM (1997). London: Cassell.
(COD9) Concise Oxford Dictionary Ninth Edition on CD-ROM (1996). Oxford: Oxford University Press. (COED11) Concise Oxford English Dictionary (11th Edition) CD-ROM (2004, 2009). Oxford: Oxford Uni versity Press.
(EB) Britannica CD (1997), Encyclopaedia Britannica on CD-ROM, Inc.
(OED) The Oxford English Dictionary (1989, 2nd Edition). Oxford: Oxford University Press.
(OEDS) The Oxford English Dictionary 2”' Supplement (1972, 1976, 1982, 1986). Oxford: Oxford Uni versity Press.
(RHUD) Random House Webster's Unabridged Dictionary, CD-ROM Version 2.1 (1997). Random House.