František Čermák: Frazeologie a idiomatika česká a obecná / Czech and General Phraseology

Autoři:

V časopise:

Číslo v periodiku: 
2
Ročník: 
70

Místo vydání:

Rok vydání:

Strany: 
149-153
ISBN/ISSN: 

Typ publikace:

Jazyk:

Kontakt: 
ales.klegr@ff.cuni.cz

Klíčová slova:

Abstrakt: 

Obsáhlá publikace přináší výbor z autorových studií z oblasti frazeologie/idiomatiky od začátku 70. let. Představuje průkopnickou práci, která možno říci konstituuje frazeologii/
idiomatiku jako disciplínu (nejen) pro češtinu na moderních, promyšlených principech a uvádí ji do souladu se současnými trendy a poznatky v korpusové lingvistice. Vzhledem k tomu, že zařazené studie se během daného období objevily v různých českých i zahraničních periodikách, sbornících atd., česky i anglicky, je publikace dvojjazyčná, tzn. ve čtyřech případech najdeme (více či méně) paralelní texty v plném českém i anglickém znění. Z ostatních 35 textů je 20 českých s anglickým souhrnem a 15 anglických s českým souhrnem. Celkem tedy publikace obsahuje 39 různých studií. Nejde přitom o pouhý soubor článků. Autor věnoval značné úsilí, aby vytvořil vyvážený celek, systematicky pokrývající celou oblast. V rámci toho např. dokončil vlastně úplný monografický popis české frazeologie.

Bibliografie: 

ČERMÁK, F., et al. (1983–1994): Slovník české frazeologie a idiomatiky, 1: Přirovnání, 2: Výrazy neslovesné, 3: Výrazy slovesné. Praha: Academia.
SINCLAIR, J. (2004): Trust the Text: Language, Corpus and Discourse. London – New York: Routledge.