3.32.7 Kolísání v užití členu

3.32.7 Kolísání v užití členu

Ačkoliv je druh determinace většinou jednoznačně určen obsahem, situací a/nebo kontextem, takže mluvčí má volbu pouze, pokud jde o vyjadřovací prostředky, existuje-li jich pro příslušný druh determinace více, a nikoliv volbu, pokud jde o determinaci samotnou, přece jen některé případy připouštějí různý druh determinace podle subjektivního pojetí mluvčího. Tak např. looking at it from the technical point of view (díváme-li se na to z technického hlediska) implikuje, že je jedno technické hledisko (v protikladu např.
Subscribe to RSS - 3.32.7 Kolísání v užití členu