16.22.21 Vztažné věty restriktivní

16.22.21 Vztažné věty restriktivní

Restriktivní vztažné věty se v angličtině uvozují pomocí that, juxtaponované věty vztažné (bez explicitního spojovacího vztažného prostředku) a who / which. Z těchto prostředků se who a which vyskytují též ve větách nerestriktivních, avšak s odlišnou interpunkcí. Zatímco restriktivní vztažná věta tvoří se svým antecedentem jednu intonační jednotku (beze změny v průběhu intonační křivky a bez pauzy), což se projevuje v písmě nepřítomností čárky, nerestriktivní vztažné věty tvoří samostatnou intonační jednotku, oddělenou v řeči pauzou a v písmě čárkou.
Subscribe to RSS - 16.22.21 Vztažné věty restriktivní