13.1 Podmět

13.1 Podmět

Podmět je základní větný člen, který na rozdíl od ostatních jmenných větných členů je pro stavbu anglické věty nezbytný. Bezpodmětové (jednočlenné slovesné) věty v angličtině neexistují (viz 12.3). Věty s nevyjádřeným podmětem (tj podmětem nevyjádřeným zvláštním slovem, avšak indikovaným slovesným tvarem a větnou strukturou), které představují větnou strukturu dvojčlennou jsou v angličtině omezeny na rozkazovací věty 2. os. (např. wipe your feet očistěte si obuv, viz 12.13). Všude jinde je podmět vyjádřen (substantivem nebo zájmenem) nebo jde o elipsu.
Subscribe to RSS - 13.1 Podmět