14.2 Slovosled jako činitel rozlišující význam (prostředek roviny významové)

14.2 Slovosled jako činitel rozlišující význam (prostředek roviny významové)

Slovosled jako činitel rozlišující význam se uplatňuje především u výrazů, které se mohou týkat buď celé věty, nebo jen některé její části, popř. různých větných členů. Tuto schopnost mají kvantifikátory a adverbia fungující jednak jako větné, jednak jako členské modifikátory, a některá vytýkací (vymezovací) adverbia.
Subscribe to RSS - 14.2 Slovosled jako činitel rozlišující význam (prostředek roviny významové)