14.36.2

14.36.2

Stejného účinku jako kontrastním přízvukem lze docílit vytýkací vazbou it was Tom who (that) repaired Jane's typewriter at the office yesterday (cleft sentence) byl to Tom, kdo včera spravil v kanceláři Janin stroj (viz 16.22.21h). Obě vazby mají stejnou funkci, vytknout rematický prvek na pozadí ostatních prvků tematických, a pokud lze větný člen vytknout oběma způsoby, jsou zaměnitelné. Mají též obdobné rozložení výpovědní dynamičnosti, liší se pouze postavením rématu, které je ve vazbě it is / was... that vždy za sponovým slovesem.
Subscribe to RSS - 14.36.2