adverbial

13.41 Příslovečné určení začleněné do větné stavby

Příslovečné určení začleněné do větné stavby je závislý větný člen, který rozvíjí přísudek, přívlastek, příslovečné určení, popř. jiné větné členy. Jeho začleněnost do syntaktické struktury věty lze u většiny typů zjistit otázkovým testem, např. yesterday he went to work by car včera jel do práce autem. How did he go to work yesterday?By car. Jak jel včera do práce? – Autem (určení prostředku). Where did he go by car yesterday?To work. Kam jel včera autem? – Do práce (určení místa). When did he go to work by car?
Subscribe to RSS - adverbial