13.4 Příslovečné určení

13.4 Příslovečné určení

Příslovečné určení je větný člen, který rozvíjí především sloveso, a to podobným způsobem, jako přívlastek rozvíjí substantivum, srov. there was a rapid fall in temperature došlo k rychlému poklesu teploty – the temperature fell rapidly teplota rychle klesla. Příslovečné určení dále modifikuje adjektivum, např. a vaguely familiar face matně povědomý obličej; adverbium, např. it
Subscribe to RSS - 13.4 Příslovečné určení