14.1 Slovosled jako prostředek roviny gramatické

14.1 Slovosled jako prostředek roviny gramatické

Slovosled je gramatický prostředek všude tam, kde je ustálený, pevný, ať už je jeho neměnnost distinktivním nebo jen průvodním rysem příslušného syntaktického vztahu. V angličtině má distinktivní funkci při rozlišení větných členů a typů vět, průvodním rysem je především u syntaktických dvojic, jejichž sounáležitost vyplývá primárně z jejich sémanticko-syntaktické struktury. Např.
Subscribe to RSS - 14.1 Slovosled jako prostředek roviny gramatické