13.3 Předmět

13.3 Předmět

Předmět je rozvíjející větný člen, který rozvíjí sloveso, v některých případech též adjektivum. V závislosti na slovese je buď větným členem obligatorním, konstituujícím větný typ (viz 12.22.2), např. by learning a foreign language pupils acquire a new skill učením se cizímu jazyku si žáci osvojí novou dovednost, nebo členem fakultativním, např. he writes (articles / reviews / reports) for our journal píše pro náš časopis (články / recenze / zprávy).
Formálně je předmět v angličtině odlišen pouze u zájmen osobních (me, him, her, us,
Subscribe to RSS - 13.3 Předmět